Rom Рус Eng Home      Print      Add to Favorites      

SERVICII    |    ECHIPA    |    ASISTENTA JURIDICA    |    BURSA DE MARCI SI INVENTII    |    CONTACTATI-NE
CE ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA
CONSULTATII
BIBLIOTECA
INFO
CALEIDOSCOP
LINKS


Marca si denumirea de origine | Desenul si modelul industrial | Inventia | Modelul de utilitate
Soiul de planta | Topografia circuitului integrat

MARCA SI DENUMIREA DE ORIGINE

 • Drepturile ce tin de inregistrarea, protectia juridica si folosirea marcilor si denumirilor de origine a produselor se reglementeaza prin Legea nr. 588/1995 privind Marcile si Denumirile de Origine a Produselor.

 • Marca de produs si marca de serviciu constituie semne pentru a deosebi produsele si serviciile unor persoane fizice sau juridice de produsele si serviciile similare ale altor persoane fizice sau juridice. Marcile pot fi verbale, figurative, combinate sau tridimensionale.

 • Marca notorie este o marca larg cunoscuta, aplicata produselor sau serviciilor in cadrul unui anumit public, inclusiv ca urmare a promovarii ei in Republica Moldova la data depunerii cererii de inregistrare sau la data prioritatii invocate in cerere.

 • Denumirea de origine a produsului este denumirea tarii, regiunii sau localitatii (zonei geografice), precum si denumirile lor istorice, utilizate pentru desemnarea produsului, calitatile deosebite ale caruia sint determinate, exclusiv sau in principal, de factorii naturali si/sau etnografici, caracteristici zonei geografice respective.

 • Indicatia geografica este denumirea care serveste la identificarea unui produs ca fiind originar dintr-o tara, teritoriu, regiune sau localitate a unei tari, in cazul in care o calitate, un renume sau o alta caracteristica anume pot fi atribuite in mod esential acestei origini geografice.

 • Inregistrarea marcii se face pentru o perioada de 10 ani si poate fi reinnoita ori de cite ori va dori titularul. Durata inregistrarii denumirii de origine a produsului si indicatiei geografice nu este limitata.

 • Marca (denumirea de origine a produsului sau indicatia geografica) se autentifica prin eliberarea unui certificat de inregistrare.

 • Titularul marcii inregistrate are dreptul exclusiv de a dispune de marca, de a o folosi, precum si dreptul de interzicere a folosirii marcii de catre alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova. Incalcare a drepturilor titularului unei marci se considera urmatoarele actiuni neautorizate: fabricarea, utilizarea, importul, oferirea spre vinzare, vinzarea, orice alt mod de punere in circulatie economica sau stocarea in aceste scopuri a produselor desemnate cu aceasta marca sau aplicarea unor semne asemanatoare care ar putea induce consumatorul in eroare cu privire la produsele sau serviciile similare.

 • Pentru a fi inregistrata, marca trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, care sint expuse in Art. 7 al Legii.

 • Titularul marcii poate plasa alaturi de marca semnul ®, care indica faptul ca marca a fost inregistrata si este protejata in Republica Moldova.

 • Titularul marcii poate transmite drepturile sale asupra marcii altei persoane fizice sau juridice. Transmiterea drepturilor se poate face prin contract de cesiune sau prin contract de licenta, precum si prin mostenire legala.

 • Folosirea ilicita a marcii sau a denumirii de origine inregistrate, precum si a semnelor similare pentru marcarea produselor sau serviciilor pentru care ele sint inregistrate, fie a produselor sau serviciilor de acelasi fel, oferirea spre vinzare, vinzarea sau stocarea cu scop de vinzare a produselor marcate astfel atrag raspundere civila, penala sau administrativa.

 • Inregistrarea marcii sau a denumirii de origine a produsului poate fi recunoscuta nula in perioada termenului de valabilitate, daca ea a fost efectuata cu incalcarea Legii.

 • Orice persoana fizica sau juridica este in drept sa inregistreze marci si denumiri de origine a produsului in strainatate.
 • SERVICII | ECHIPA | ASISTENTA JURIDICA | BURSA DE MARCI SI INVENTII | CONTACTATI-NE