Rom Рус Eng Home      Print      Add to Favorites      

SERVICII    |    ECHIPA    |    ASISTENTA JURIDICA    |    BURSA DE MARCI SI INVENTII    |    CONTACTATI-NE
CE ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA
CONSULTATII
BIBLIOTECA
INFO
CALEIDOSCOP
LINKSLEGEA REPUBLICII MOLDOVA
privind protectia soiurilor de plante
Nr.915 din 11.07.96

C u p r i n s:
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Notiuni principale
Articolul 2. Protectia juridica a soiului
Articolul 3. Intinderea protectiei juridice a soiului
Articolul 4. Organele care realizeaza protectia juridic a soiului

Capitolul II
BREVETABILITATEA SOIULUI
Articolul 5. Conditiile de brevetabilitate a soiului
Articolul 6. Noutatea
Articolul 7. Distinctivitatea
Articolul 8. Omogenitatea
Articolul 9. Stabilitatea

Capitolul III
AUTORUL SOIULUI SI TITULARUL DE BREVET

Articolul 10. Autorul soiului
Articolul 11. Dreptul la brevet
Articolul 12. Soi creat in exercitarea atributiilor de serviciu
Articolul 13. Dreptul exclusiv al titularului de brevet
Articolul 14. Limitarea drepturilor titularului de brevet
Articolul 15. Transmiterea drepturilor

Capitolul IV
OBTINEREA BREVETULUI

Articolul 16. Depunerea cererii de brevet
Articolul 17. Cererea de brevet
Articolul 18. Denumirea soiului
Articolul 19. Prioritatea soiului
Articolul 20. Examinarea cererii de brevet
Articolul 21. Incercarea soiului nou
Articolul 22. Publicarea hotaririi de acordare a brevetului
Articolul 23. Protectia juridica provizorie
Articolul 24. Retragerea cererii de brevet
Articolul 25. Prelungirea termenelor
Articolul 26. Eliberarea brevetului

Capitolul V
INCETAREA VALABILITATII BREVETULUI

Articolul 27. Declararea nevalabilitatii brevetului
Articolul 28. Incetarea valabilitatii brevetului inainte de termen
Articolul 29. Renuntarea la brevet

Capitolul VI
UTILIZAREA SOIULUI PROTEJAT

Articolul 30. Contractul de licenta
Articolul 31. Licenta obligatorie

Capitolul VII
LITIGIILE

Articolul 32. Solutionarea litigiilor

Capitolul VIII
RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA DREPTURILOR TITULARULUI DE BREVET

Articolul 33. Incalcarea dreptului exclusiv al titularului de brevet
Articolul 34. Intentarea actiunilor referitoare la incalcarea dreptului exclusiv al titularului de brevet
Articolul 35. Raspunderea pentru incalcarea drepturilor titularului de brevet

Capitolul IX
COLABORAREA INTERNATIONALA

Articolul 36. Drepturile persoanelor fizice si juridice straine
Articolul 37. Incercarea soiului nou intr-un stat strain si protectia noilor soiuri in strainatate
Articolul 38. Conventiile internationale

Capitolul X
DISPOZITII FINALE

Articolul 39. Reprezentarea
Articolul 40. Taxele
Articolul 41. Mentinerea soiului
Articolul 42. Utilizarea soiurilor in procesul de productie
Articolul 43. Stimularea de catre stat a crearii si utilizarii soiurilor protejate

Capitolul XI
DISPOZITII TRANZITORII

Articolul 44
Articolul 45
Articolul 46
Articolul 47Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Notiuni principale
In sensul prezentei legi se utilizeaza urmatoarele notiuni:
soi - grup de plante, creat ca rezultat al selectiei, care:
- este conform conditiilor de brevetabilitate;
- are caracterele unui anumit genotip sau ale unei combinatii de genotipuri;
- se distinge de alte grupe de plante din acelasi taxon botanic prin cel putin unul din caractere;
- poate fi reprezentat prin una sau mai multe plante, una sau mai multe parti de planta, cu conditia ca aceasta parte sau aceste parti pot fi folosite pentru reproducerea plantelor intregi;
categorii ale soiului - clona, linia, hibridul, populatia;
materialul soiului - plante intregi, seminte, puieti, bulbi sau parti de planta, destinate inmultirii sau comercializarii in alte scopuri, decit reproducerea soiului;
solicitant - persoana fizica sau juridica care, in conformitate cu prezenta lege, depune cererea de brevet pentru soi;
titular de brevet - persoana careia i s-a acordat un brevet pentru soi;
Registrul soiurilor de plante - registru in care sint inscrise soiurile de plante omologate de Consiliul National al Republicii Moldova pentru Soiurile de Plante si recomandate pentru cultivare in tara;
Registrul national al brevetelor pentru soiurile de plante - registru in care sint inscrise datele despre brevetele eliberate pentru soiurile de plante;
Registrul national al cererilor de brevete pentru soiurile de plante - registru in care sint inscrise datele despre cererile de brevete pentru soiurile de plante;
stat-membru - statul care a aderat la Conventia internationala privind protectia realizarilor in selectie, incheiata la 2 decembrie 1961, revazuta la 10 noiembrie 1972, 23 octombrie 1978 si la 19 martie 1991.

Articolul 2. Protectia juridica a soiului
(1) Dreptul asupra soiului este recunoscut si aparat pe teritoriul Republicii Moldova prin prezenta lege si confirmat prin brevetul pentru soi, denumit in continuare brevet.
(2) Brevetul certifica prioritatea soiului, paternitatea amelioratorului si dreptul exclusiv al titularului de brevet de utilizare a soiului.
(3) Durata de valabilitate a brevetului este de:
a) 25 de ani de la data acordarii brevetului pentru soiuri de arbori, pomi fructiferi si vita de vie;
b) 20 de ani de la data acordarii brevetului pentru soiuri de plante de alte specii.
(4) La solicitarea titularului de brevet durata de valabilitate a brevetului poate fi prelungita cu 10 ani.

Articolul 3. Intinderea protectiei juridice a soiului
Intinderea protectiei juridice prin brevet este determinata de ansamblul caracterelor esentiale expuse de solicitant in descrierea soiului.

Articolul 4. Organele care realizeaza protectia juridic a soiului
(1) Organele care realizeaza politica statului in domeniul protectiei juridice si utilizarii soiurilor in Republica Moldova sint:
Consiliul National al Republicii Moldova pentru Soiurile de Plante, denumit in continuare Consiliu, Comisia de Stat a Republicii Moldova pentru Incercarea Soiurilor de Plante, denumita in continuare Comisie de Stat, si Agentia de Stat a Republicii Moldova pentru Protectia Proprietatii Industriale, denumita in continuare Agentie, fondate de Guvern.
(2) Consiliul este organul principal care stabileste politica statului in domeniul omologarii de noi soiuri. Hotaririle Consiliului constituie temeiul pentru autorizarea utilizarii acestor soiuri in Republica Moldova.
(3) Comisia de Stat este organul de lucru al Consiliului si organul de expertiza al Agentiei, care efectueaza incercarea noilor soiuri in vederea determinarii utilitatii economice si corespunderii lor conditiilor de brevetabilitate prevazute de prezenta lege. Comisia de Stat tine Registrul soiurilor de plante.
(4) Agentia primeste spre examinare cererile de eliberare a brevetelor pentru soiuri, denumite in continuare cerere de brevet, efectueaza examinarea, inregistrarea cererilor in Registrul national al cererilor de brevete pentru soiurile de plante si publicarea oficiala a acestora, elibereaza brevete si tine Registrul national al brevetelor pentru soiurile de plante.


Capitolul II
BREVETABILITATEA SOIULUI

Articolul 5. Conditiile de brevetabilitate a soiului
(1) Soiul este brevetabil numai in cazul in care indeplineste urmatoarele conditii:
a) noutate;
b) distinctivitate;
c) omogenitate;
d) stabilitate.
(2) Soiul trebuie sa poarte o denumire care sa indeplineasca prevederile art. 18.

Articolul 6. Noutatea
Soiul este considerat nou, daca, la data depunerii cererii de brevet la Agentie, amelioratorul sau alta persoana cu acordul acestuia nu a vindut materialul soiului sau nu l-a pus printr-un alt mod la dispozitia tertilor, in scopul exploatarii comerciale:
a) pe teritoriul Republicii Moldova cu mai mult de un an inaintea depunerii cererii de brevet;
b) pe teritoriul altor state cu mai mult de 6 ani inaintea depunerii cererii de brevet pentru soiuri de arbori, pomi fructiferi si vita de vie si cu mai mult de 4 ani inaintea depunerii cererii de brevet pentru soiurile de plante de alte specii.

Articolul 7. Distinctivitatea
(1) Soiul este considerat distinct daca se distinge clar de orice alt soi a carui existenta este notorie la data depunerii cererii debrevet la Agentie.
(2) Notorietatea existentei soiului poate fi stabilita pe baza faptului utilizarii acestuia, existentei soiului in registre oficiale sau intr-o colectie informativa de soiuri, precum si pe baza descrierii lui detaliate in una din publicatii sau in cererea de brevet, cu conditia ca urmare a depunerii acestei cereri a fost eliberat brevetul.

Articolul 8. Omogenitatea
Soiul este considerat omogen daca, luind in considerare particularitatile lui de reproducere, plantele de acest soi sint suficient de omogene in caracterele lor.

Articolul 9. Stabilitatea
Soiul este considerat stabil daca dupa inmultiri repetate sau, in cazul unui ciclu special de inmultire, la sfirsitul fiecarui ciclu, principalele sale caractere ramin neschimbate.


Capitolul III
AUTORUL SOIULUI SI TITULARUL DE BREVET

Articolul 10. Autorul soiului
(1) Autor (ameliorator) al soiului este considerata persoana, prin munca de creatie a careia a fost creat, depistat sau perfectionat (in continuare creat) un soi.
(2) Daca un soi a fost creat de mai multi amelioratori, acestia sint considerati coautori. Modul de exercitare a drepturilor asupra unui astfel de soi se stabileste printr-un acord scris, incheiat intre coautori.
(3) Dreptul de autor este un drept personal inalienabil si imprescriptibil.
(4) Amelioratorul are dreptul sa i se mentioneze numele in cererea de brevet, in brevet si in toate publicatiile referitoare la soiul in cauza.

Articolul 11. Dreptul la brevet
(1) Dreptul la brevet apartine amelioratorului sau succesorului sau in drepturi.
(2) Daca soiul a fost creat de mai multi amelioratori, dreptul la brevet apartine tuturor. Refuzul unuia sau al mai multor amelioratori de a obtine brevetul nu produce efecte asupra celorlalti, in cazul in care ei desfasoara actiunile prevazute de prezenta lege.
(3) Dreptul la brevet pentru un soi creat in conditiile prevazute la art. 12 apartine patronului, daca contractul nu prevede altfel.

Articolul 12. Soi creat in exercitarea atributiilor de serviciu
(1) Soiul este considerat ca fiind creat in exercitarea atributiilor de serviciu, daca la crearea acestuia amelioratorul:
a) a exercitat atributiile conferite de functia detinuta;
b) a exercitat atributiile conferite in mod special in scopul crearii unui nou soi;
c) a folosit mijloace materiale sau financiare puse la dispozitie de patron sau de persoana care l-a insarcinat sa creeze soiul, precum si cunostintele si experienta dobindite in timpul serviciului.
(2) Daca soiul a fost creat in exercitarea atributiilor de serviciu numai de unul sau de citiva amelioratori, prevederile prezentului articol sint aplicabile numai acestor amelioratori, patroni si persoanelor care i-au insarcinat sa creeze soiul.
(3) Daca patronul, in termen de 60 de zile de la data la care a fost informat de catre ameliorator despre crearea unui nou soi, nu va depune cerere de brevet, nu va cesiona altei persoane dreptul la depunerea cererii si nu-i va da amelioratorului o dispozitie in scris privind pastrarea in secret a soiului creat, amelioratorul are dreptul sa depuna cererea de brevet si sa obtina brevetul pe numele sau. In acest caz patronul are dreptul preferential la licenta neexclusiva pentru utilizarea soiului.
(4) Dreptul functionarilor Comisiei de Stat si ai Agentiei la brevet sau la mentionarea numelui in calitate de coautori, in perioada exercitarii serviciului in aceste institutii si in primul an dupa demisionare, se confirma prin hotarire a Consiliului.
(5) Persoana care a creat un soi nou in exercitarea atributiilor de serviciu are dreptul de autor in conformitate cu art. 10 si dreptul la o remuneratie echitabila. Cuantumul remuneratiei se stabileste in raport cu profitul realizat ca rezultat al utilizarii soiului nou in perioada de valabilitate a brevetului pentru soi si cu valoarea soiului.
(6) Cuantumul remuneratiei se stabileste printr-un contract incheiat intre ameliorator si patron sau titularul de brevet si nu poate fi mai mic de 15 la suta din profitul realizat de patron sau de titularul de brevet ca rezultat al utilizarii noului soi, inclusiv incasarile din comercializarea licentelor.
(7) Remuneratia este platita amelioratorului de catre patron, iar in cazul in care patronul nu este titular de brevet, de catre patron si titularul de brevet in comun. In cazul in care cuantumul remuneratiei este recunoscut ca fiind nejustificat de mic in raport cu aportul efectiv al amelioratorului si cu valoarea reala a soiului, cuantumul remuneratiei poate fi majorat in temeiul cererii amelioratorului. In cazul in care patronul refuza sa majoreze remuneratia, litigiul se solutioneaza de instanta judecatoreasca.

Articolul 13. Dreptul exclusiv al titularului de brevet
(1) Titularul de brevet are dreptul exclusiv asupra brevetului si asupra soiului protejat prin brevet care consta in dreptul de a exploata soiul, daca exploatarea nu lezeaza drepturile altor titulari, dreptul de a dispune de brevet si de soi, dreptul de a interzice tertilor sa efectueze fara autorizatia sa urmatoarele actiuni referitoare la materialul soiului:
a) producerea sau reproducerea (in scopul inmultirii);
b) conditionarea in scopul inmultirii;
c) oferirea pentru vinzare;
d) vinzarea sau alte forme de comercializare;
e) exportarea;
f) importarea;
g) stocarea in scopul efectuarii actiunilor mentionate la lit. a) - f).
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru soiurile care:
a) sint esential derivate dintr-un soi protejat, in cazul in care soiul protejat propriu-zis nu este esential derivat din alt soi;
b) nu se disting clar de soiul protejat;
c) necesita utilizarea repetata a soiului protejat pentru producerea semintelor.
(3) Soi esential derivat din soiul initial este considerat soiul care se distinge in mod clar de cel initial, insa:
a) mosteneste caracterele cele mai relevante ale soiului initial, pastrind caracterele principale ale genotipului sau ale combinatiei de genotipuri ale soiului initial;
b) corespunde genotipului sau combinatiei de genotipuri ale soiului initial, cu exceptia variatiilor cauzate de aplicarea urmatoarelor metode: selectarea unei mutante naturale sau induse, selectarea unei mutante din plantele soiului initial, backcross, transformarea soiului prin inginerie genetica.
(4) In cazul in care exista mai multi titulari de brevet, raporturile privind utilizarea soiului protejat se stabilesc printr-un acord incheiat intre acestia. Daca un asemenea acord nu exista, fiecare titular de brevet este in drept sa utilizeze integral soiul la latitudinea sa, sa intenteze o actiune privind incalcarea dreptului asupra brevetului impotriva oricarei persoane care utilizeaza soiul fara autorizatia cotitularilor de brevet, insa nu are dreptul, fara acordul acestora, sa renunte la brevet, sa incheie contracte de licenta, precum si sa savirseasca vreo actiune privind cesiunea drepturilor asupra brevetului.

Articolul 14. Limitarea drepturilor titularului de brevet
(1) Dreptul titularului de brevet nu se extinde la folosirea materialului soiului protejat:
a) in scopuri personale;
b) la efectuarea cercetarilor sau experimentelor stiintifice ori pentru scopuri necomerciale;
c) ca material initial pentru obtinerea altor soiuri si la actiunile referitoare la aceste soiuri, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 13 alin. (1) si (2).
(2) Dreptul titularului de brevet nu se extinde la materialul soiului protejat sau la soiul mentionat la art. 13 alin. (2) si la oricare parte de planta de acest soi, obtinuta direct din materialul acestuia, care au fost vindute sau comercializate intr-un alt mod de catre ameliorator sau cu autorizatia acestuia, cu conditia ca aceste actiuni sa nu implice:
a) inmultirea repetata a soiului in cauza;
b) exportarea de material al soiului care face posibila inmultirea soiului in tara in care nu se protejeaza soiurile de plante de genul sau specia respectiva, cu exceptia cazurilor in care materialul exportat este destinat prelucrarii pentru consum.
(3) Nu constituie o incalcare a drepturilor titularului de brevet actiunile autoritatilor publice in cazul in care acestea actioneaza cu buna-credinta in cadrul administrarii prezentei legi.

Articolul 15. Transmiterea drepturilor
(1) Dreptul de detinere a brevetului, drepturile care decurg din inregistrarea cererii de brevet la Agentie, precum si drepturile conferite de brevet pot fi transmise oricarei persoane fizice sau juridice.
(2) Transmiterea drepturilor se poate face prin cesiune, prin contract de licenta exclusiva sau neexclusiva, precum si prin succesiune ori mostenire legala sau testamentara.
(3) Drepturile transmise prin contract in temeiul alin.(2) produc efect pentru terti si conditioneaza modificarea statutului juridic al brevetului din momentul inregistrarii contractului la Agentie.
(4) Nu se admite, conform legislatiei in vigoare, includerea in contractul de licenta a practicilor sau a conditiilor care pot genera o folosinta abuziva a drepturilor de proprietate industriala, avind un efect prejudiciabil asupra concurentei pe piata respectiva, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii de catre licentiat a informatiei tehnice licentiarului, conditii care impiedica contestarea validitatii sau impunerea unui pachet obligatoriu de conditii ale licentierii.


Capitolul IV
OBTINEREA BREVETULUI

Articolul 16. Depunerea cererii de brevet
(1) Cererea de brevet se depune la Agentie de catre persoana care, in conformitate cu art. 11, are dreptul la brevet.
(2) Solicitantul poate depune cererea de brevet la organe competentedin alte state-membre, anterior obtinerii brevetului de la organul competent din statul-membru in care a depus cererea initiala.
(3) Cererea poate fi depusa personal sau prin reprezentant in proprietate industriala.

Articolul 17. Cererea de brevet
(1) Cererea de brevet se depune pentru un singur soi, pe formular tip in care se inscriu datele de identificare ale amelioratorului si solicitantului.
(2) La cererea de brevet se anexeaza:
a) propunerea referitoare la denumirea soiului;
b) descrierea soiului (chestionarul tehnic);
c) declaratia prin care solicitantul confirma pe propria raspundere ca soiul pentru care solicita protectia corespunde prevederilor art. 6;
d) actul de prioritate, in caz de necesitate;
e) procura, in cazul depunerii cererii prin reprezentant in proprietate industriala;
f) dovada de plata a taxei.
(3) Data depozitului national reglementar se considera data depunerii la Agentie a cererii si a documentelor enumerate la alin.(2) lit.a) si b).
(4) Documentele enumerate la alin. (2) lit. c) - f) pot fi prezentate de catre solicitant in termen de 2 luni de la data depozitului national reglementar.
(5) Cererea de brevet si documentele cererii se depun in limba moldoveneasca.
(6) Agentia este in drept sa ceara solicitantului cererii de brevet sa furnizeze informatii asupra cererilor depuse de el in strainatate si asupra brevetelor care i-au fost acordate in strainatate.

Articolul 18. Denumirea soiului
(1) Soiul va fi desemnat printr-o denumire care va contine si denumirea lui generica.
(2) Denumirea soiului va face posibila identificarea soiului in cauza. Denumirea:
a) nu trebuie sa fie compusa numai din cifre, cu exceptia cazurilor cind aceasta practica este recunoscuta pentru desemnarea anumitor soiuri;
b) nu trebuie sa induca in eroare sau sa dea nastere la confuzii cu privire la caracterele, valoarea sau esenta soiului in cauza sau cu privire la persoana amelioratorului;
c) trebuie sa fie diferita de denumirea unui soi existent de aceeasi specie sau de specie inrudita;
d) trebuie sa fie folosita si dupa expirarea duratei de valabilitate a brevetului.
(3) Daca cererea de brevet pentru acelasi soi este depusa in Republica Moldova si in alte state-membre, denumirea soiului trebuie sa fie aceeasi.
(4) Daca in virtutea unui drept dobindit anterior folosirea unei denumiri a soiului este interzisa persoanei care conform alin. (5) este obligata sa o foloseasca, Agentia poate cere de la solicitant prezentarea altei denumiri pentru soiul in cauza.
(5) Orice persoana, care pe teritoriul unui stat-membru ofera pentru vinzare sau comercializeaza materialul soiului protejat pe teritoriul acestui stat, este obligata sa foloseasca denumirea lui si dupa expirarea duratei de valabilitate a brevetului pentru acest soi, cu exceptia cazului prevazut la alin. (4).
(6) In cazul in care soiul este oferit pentru vinzare sau este comercializat in alt mod, acesta poate fi insotit de o marca comerciala, de o denumire comerciala sau de alte indicatii similare care permit identificarea soiului.
(7) Denumirea soiului se inscrie in Registrul soiurilor de plante si in Registrul national al brevetelor pentru soiurile de plante o data cu eliberarea brevetului.

Articolul 19. Prioritatea soiului
(1) Prioritatea soiului este stabilita de la data depunerii cererii de brevet la Agentie.
(2) Prioritatea poate fi stabilita la data depunerii cererii initiale intr-un stat-membru, daca cererea a fost depusa la Agentie (cererea ulterioara) in termen de 12 luni de la aceasta data.
(3) Pentru certificarea prioritatii, solicitantul este obligat sa prezinte la Agentie, in termen de 3 luni de la data depunerii cererii ulterioare, copiile de pe materialele cererii initiale, autentificate de organul la care a fost depusa aceasta cerere, mostre si alte dovezi din care sa rezulte ca soiul mentionat in ambele cereri este acelasi.
(4) Nerespectarea termenelor indicate la alin. (2) si (3), precum si neachitarea taxei pentru stabilirea prioritatii conduce la nerecunoasterea prioritatii invocate.
(5) Depunerea altei cereri de brevet, publicarea informatiei privind soiul sau utilizarea noului soi, care face obiectul cererii initiale, in termenul prevazut la alin. (2), nu pot servi drept motiv pentru respingerea cererii ulterioare si pentru aparitia de drepturi ale tertilor.

Articolul 20. Examinarea cererii de brevet
(1) In procesul examinarii cererii de brevet Agentia efectueaza examinarea ei formala si preliminara.
(2) In procesul examinarii formale, Agentia, in termen de o luna, verifica documentele cererii in conformitate cu art.17. In cazul corespunderii lor prevederilor art.17, Agentia introduce datele cu privire la cerere in Registrul national al cererilor de brevete pentru soiurile de plante.
(3) In procesul examinarii preliminare Agentia, in termen de 3 luni de la data depozitului national reglementar, verifica:
a) integritatea setului de documente ale cererii prevazute la art. 17;
b) daca continutul documentelor cererii este conform conditiilor prescrise;
c) daca soiul revendicat indeplineste conditiile prevazute la art. 6;
d) daca denumirea soiului indeplineste conditiile prevazute la art. 18, precum si
e) stabileste prioritatea soiului, in caz de necesitate.
(4) Agentia este in drept sa ceara de la solicitant documentele care lipsesc sau materiale de precizare, pe care solicitantul trebuie sa le prezinte in termen de 2 luni de la data primirii notificarii Agentiei. In caz de nerespectare a termenului indicat sau in lipsa unui demers de prelungire a termenului, cererea de brevet este considerata retrasa.
(5) Daca in procesul examinarii preliminare se constata ca denumirea soiului nu indeplineste conditiile prevazute la art.18, solicitantului I se propune sa prezinte la Agentie, in termen de 2 luni, o denumire noua a soiului.
(6) Daca cererea de brevet este conforma conditiilor prescrise, Agentia notifica solicitantului incheierea examinarii preliminare.
(7) Daca solicitantul nu este de acord cu hotarirea adoptata ca rezultat al examinarii preliminare, el poate contesta aceasta hotarire, in termen de 3 luni, la Comisia de apel a Agentiei.
(8) La expirarea termenului de 3 luni de la data depozitului national reglementar, Agentia publica datele privind cererea in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, denumit in continuare Buletin Oficial. Datele care se publica sint stabilite de Agentie.
(9) Agentia, dupa incheierea examinarii preliminare, transmite o copie a documentelor cererii Comisiei de Stat.

Articolul 21. Incercarea soiului nou
(1) Incercarea soiului nou la distinctivitate, omogenitate si stabilitate se efectueaza de Comisia de Stat in cadrul centrelor si sectoarelor sale de incercare a soiurilor, statiunilor experimentale si institutiilor, laboratoarelor si serviciilor specializate, conform etodologiilor si in termenele stabilite de Comisia de Stat in baza standardelor internationale.
(2) Solicitantul transmite gratuit Comisiei de Stat seminte si material saditor necesar pentru incercarea soiului.
(3) Pentru efectuarea incercarii solicitantul plateste taxastabilita.
(4) Daca in procesul incercarilor se stabileste ca soiul nou nu corespunde prevederilor art. 7, 8, si 9, Comisia de Stat adopta hotarirea de nerecunoastere a soiului, fapt care se notifica solicitantului si Agentiei. In termen de 3 luni de la data notificarii solicitantul este in drept sa depuna la Consiliu o contestatie motivata impotriva hotaririi adoptate de Comisia de Stat.
(5) Daca solicitantul nu depune in termenul indicat contestatia motivata, hotarirea Comisiei de Stat ramine definitiva. In acest caz Agentia adopta hotarirea de respingere a cererii de brevet.
(6) In cazul in care soiul nou corespunde prevederilor art. 7, 8 si 9, Comisia de Stat elibereaza solicitantului descrierea oficiala precizata a soiului nou si certificatul de conformitate a acestuia cu conditiile de brevetabilitate. Daca este cazul, Comisia de Stat poate corecta, in perioada de valabilitate a brevetului, descrierea oficiala a soiului. Conditiile de forma si continut al certificatului sint prescrise de Comisia de Stat.
(7) Pentru incercarea soiului nou Comisia de Stat poate folosi rezultatele incercarilor oficiale deja efectuate.

Articolul 22. Publicarea hotaririi de acordare a brevetului
(1) In termen de 3 luni de la data primirii certificatului Comisiei de Stat, Agentia adopta, in baza acestui certificat, hotarirea de acordare a brevetului.
(2) In termen de 3 luni de la data instiintarii solicitantului, Agentia publica in Buletinul Oficial hotarirea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii. Datele pentru publicare se stabilesc de catre Agentie.

Articolul 23. Protectia juridica provizorie
(1) In perioada de la data publicarii cererii de brevet si pina la data publicarii hotaririi de acordare a brevetului, soiului i se acorda protectie juridica provizorie.
(2) Persoanele care utilizeaza soiul fara autorizatia titularului de brevet in perioada de protectie juridica provizorie poarta raspundere in conformitate cu art. 35.
(3) Titularul de brevet are dreptul sa obtina de la orice persoana care in perioada de protectie juridica provizorie a intreprins, fara autorizatia lui, actiunile prevazute la art. 13 o despagubire echitabila pentru prejudiciile cauzate.
(4) Protectia juridica provizorie intervine numai in cazul acordarii brevetului.

Articolul 24. Retragerea cererii de brevet
(1) Cererea de brevet poate fi retrasa printr-un demers scris, depus de catre solicitant anterior adoptarii hotaririi de acordare a brevetului sau de respingere a cererii de brevet.
(2) In cazul in care exista mai multi solicitanti, cererea de brevet poate fi retrasa numai cu acordul fiecaruia dintre ei.

Articolul 25. Prelungirea termenelor
(1) Termenele prevazute de procedura de examinare a cererii de brevet la Agentie pot fi prelungite, in temeiul unui demers al solicitantului, cu 3 luni, de cel mult doua ori.
(2) Pentru demersul de prelungire a termenelor solicitantul plateste taxa stabilita.

Articolul 26. Eliberarea brevetului
(1) O data cu publicarea hotaririi de acordare a brevetului, Agentia inregistreaza brevetul in Registrul brevetelor pentru soiurile de plante. In termen de 3 luni, Agentia elibereaza brevetul persoanei pe al carei nume a fost solicitat, cu conditia achitarii taxei stabilite, si publica datele despre aceasta in Buletinul Oficial.
(2) Formularul de brevet este elaborat de Agentie, de comun acord cu Comisia de Stat.
(3) Dupa adoptarea hotaririi de acordare a brevetului, titularul expediaza pentru depozitare cantitatea necesara de material al soiului protejat pe adresa indicata de Comisia de Stat.


Capitolul V
INCETAREA VALABILITATII BREVETULUI

Articolul 27. Declararea nevalabilitatii brevetului
(1) Brevetul este declarat nevalabil, daca:
a) la data eliberarii brevetului nu erau indeplinite prevederile art. 6 si 7;
b) in brevet nu a fost indicat corect amelioratorul sau titularul de brevet.
(2) Din alte cauze brevetul nu poate fi declarat nevalabil.

Articolul 28. Incetarea valabilitatii brevetului inainte de termen
(1) Valabilitatea brevetului inceteaza inainte de termen, daca:
a) soiul nu mai corespunde conditiilor de omogenitate si stabilitate;
b) titularul de brevet refuza sa prezinte, la cererea Comisiei de Stat, informarea, documentele sau materialul soiului, necesare pentru incercarea de control a soiului protejat;
c) denumirea soiului este anulata dupa eliberarea brevetului si titularul de brevet nu propune o alta denumire;
d) titularul de brevet nu a achitat taxa de mentinere in vigoare a brevetului.
(2) In cazul in care valabilitatea brevetului inceteaza din cauza neachitarii taxei de mentinere in vigoare, brevetul poate fi revalidat, daca in termen de 6 luni de la data incetarii valabilitatii va fi achitata taxa stabilita.

Articolul 29. Renuntarea la brevet
(1) Titularul de brevet are dreptul sa renunte la brevet printr-un demers facut in scris.
(2) Daca unul dintre titulari renunta la brevet, valabilitatea brevetului nu inceteaza, acesta raminind in posesia celorlalti titulari de brevet.
(3) Renuntarea la brevet produce efecte de la data avizarii in scris a Agentiei. Renuntarea se inregistreaza in Registrul brevetelor pentru soiurile de plante si se publica in Buletinul Oficial.
(4) Titularul de brevet este obligat sa comunice amelioratorului intentia sa de a renunta la brevet. In acest caz amelioratorul beneficiaza de dreptul preferential la brevet pentru soi timp de 3 luni de la data la care titularul de brevet i-a comunicat intentia sa de a renunta la brevet.
(5) Daca brevetul este obiectul unui contract de licenta, renuntarea la brevet este posibila numai cu acordul beneficiarului licentei, daca contractul nu prevede altfel.


Capitolul VI
UTILIZAREA SOIULUI PROTEJAT

Articolul 30. Contractul de licenta
(1) Soiul pentru care a fost depusa cererea de brevet sau a fost eliberat brevetul poate constitui obiectul unui contract de licenta (contract de licenta exclusiva si contract de licenta neexclusiva).
(2) Potrivit contractului de licenta, titularul de brevet (licentiarul) acorda altei persoane fizice sau juridice (licentiatului) dreptul de utilizare a soiului protejat prin brevet, in masura stipulata in contract. La rindul sau, licentiatul isi asuma obligatia sa achite licentiarului platile si sa efectueze alte actiuni stipulate in contract.
(3) Conform contractului de licenta exclusiva, licentiarul transmite licentiatului dreptul exclusiv asupra soiului in limitele stipulate in contract, pastrindu-si dreptul de utilizare a soiului in masura in care dreptul nu este transmis licentiatului.
(4) Conform contractului de licenta neexclusiva, licentiarul, acordind licentiatului dreptul de utilizare a soiului, isi pastreaza toate drepturile conferite de brevet, inclusiv dreptul de a acorda licenta tertilor.

Articolul 31. Licenta obligatorie
(1) Licenta obligatorie neexclusiva pentru folosirea unui soi protejat poate fi acordata de instanta judecatoreasca fara permisiunea titularului de brevet, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) autorizarea acestei folosiri se va baza pe examinarea tuturor circumstantelor proprii cazului dat;
b) o atare folosire va fi permisa numai in cazul cind, inaintea acestei folosiri, presupusul beneficiar s-a straduit sa obtina autorizarea de la titularul de brevet in conditii si in modalitati comerciale rezonabile, dar, cu toate eforturile sale, nu a reusit sa faca acest lucru intr-un termen rezonabil. Derogarea de la prevederea data se admite numai in cazul unei situatii nationale critice sau in cazul altor circumstante de extrema urgenta ori in caz de folosire in scopuri publice necomerciale. In aceste cazuri, titularul de brevet este avizat in cel mai scurt timp;
c) intinderea si durata unei atare folosiri vor fi limitate la scopurile pentru care aceasta a fost autorizata;
d) o atare folosire va fi neexclusiva si netransmisibila, cu exceptia partii din intreprindere sau a activelor imateriale care efectueaza aceasta folosire;
e) orice folosire de acest gen va fi autorizata in principal pentru aprovizionarea pietei interne;
f) autorizarea unei atare folosiri urmeaza a fi anulata, sub rezerva ca interesele legitime ale persoanelor astfel autorizate sa fie protejate intr-un mod adecvat, daca si atunci cind circumstantele care au condus la aceasta inceteaza sa existe si este evident ca nu vor reaparea. Instanta judecatoreasca este abilitata sa reexamineze cauza pe baza de cerere motivata daca circumstantele date continua sa existe;
g) titularul brevetului va primi o remunerare adecvata, corespunzatoare fiecarui caz in parte, cu luarea in considerare a valorii economice a autorizarii;
h) validitatea oricarei hotariri privind autorizarea unei atare folosiri si orice hotarire referitoare la remunerarea prevazuta pentru o atare folosire vor putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau al altei revizuiri independente efectuate de autoritatile ierarhic superioare;
i) prevederile lit.b) si e) din prezentul alineat nu se aplica in cazul in care o atare folosire este permisa pentru a remedia o practica considerata anticoncurentiala ca urmare a unei proceduri judiciare sau administrative. Necesitatea de a corecta practicile anticoncurentiale poate fi luata in considerare la stabilirea remunerarii acordate in astfel de cazuri. Instantele judecatoresti trebuie sa fie abilitate sa refuze anularea autorizarii, daca si atunci cind circumstantele care au condus la aceasta autorizare risca sa se produca din nou.
(2) Licenta obligatorie se acorda numai persoanei care poate asigura utilizarea soiului in conformitate cu licenta ce ii confera dreptul de a obtine de la titularul de brevet materialul initial al soiului.
(3) Licenta obligatorie nu impiedica titularul de brevet sa utilizeze soiul protejat sau sa acorde licenta de utilizare altei persoane.
(4) Hotarirea instantei judecatoresti de acordare a licentei obligatorii neexclusive se comunica de catre titularul licentei, in termen de 10 zile, Agentiei care, in termen de 3 luni de la data comunicarii, inscrie datele privind licenta obligatorie neexclusiva acordata, precum si informatia referitoare la modificarile survenite in legatura cu acordarea acestei licente, in Registrul brevetelor pentru soiurile de plante si le publica in Buletinul Oficial.
(5) Daca titularul licentei obligatorii neexclusive, in termen de 1 an de la data obtinerii acesteia, nu a intreprins nimic in vederea aplicarii soiului, licenta obligatorie neexclusiva poate fi anulata prin hotarire a instantei judecatoresti. Valabilitatea licentei obligatorii neexclusive inceteaza in orice caz daca titularul licentei nu a inceput aplicarea soiului in termen de 2 ani de la data obtinerii acesteia.


Capitolul VII
LITIGIILE

Articolul 32. Solutionarea litigiilor
(1) Litigiile persoanelor fizice si juridice, aparute la aplicarea prezentei legi, sint solutionate de Comisia de apel a Agentiei, Consiliu si de instantele judecatoresti.
(2) Comisia de apel a Agentiei solutioneaza contestatiile impotriva hotaririlor:
a) de acordare a brevetului sau de respingere a cererii de brevet;
b) de stabilire a prioritatii;
c) de declarare a nevalabilitatii brevetului;
d) de incetare a valabilitatii brevetului inainte de termen.
(3) Contestatiile se solutioneaza in termen de 3 luni de la data depunerii acestora.
(4) Hotarirea Comisiei de apel a Agentiei se comunica partilor in litigiu in termen de 15 zile de la data pronuntarii.
(5) Hotarirea Comisiei de apel a Agentiei poate fi contestata in instanta judecatoreasca de drept comun competenta in termen de 3 luni da la data comunicarii ei.
(6) Contestatiile impotriva hotaririlor Comisiei de Stat se solutioneaza, in conformitate cu art. 21, de Consiliu, in modul si termenele stabilite de acesta.
(7) Hotaririle Consiliului pot fi contestate in instanta judecatoreasca de drept comun competenta.
(8) Instanta judecatoreasca de drept comun competenta, solutioneaza litigiile privind:
a) calitatea de autor;
b) soiul creat in exercitarea atributiilor de serviciu;
c) stabilirea titularului de brevet;
d) incheierea si executarea contractelor de licenta;
e) incalcarea dreptului exclusiv al titularului de brevet;
f) stabilirea faptului de utilizare a soiului fara autorizatie;
g) plata recompenselor prevazute de prezenta lege;
h) alte litigii ce tin de protectia drepturilor conferite de brevet.


Capitolul VIII
RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA DREPTURILOR
TITULARULUI DE BREVET

Articolul 33. Incalcarea dreptului exclusiv al titularului de brevet
Orice actiune referitoare la soiul protejat prin brevet, pentru care, in conformitate cu art. 13, este necesara autorizatia titularului de brevet, efectuata fara autorizatia acestuia, se considera incalcare a dreptului exclusiv al titularului de brevet.

Articolul 34. Intentarea actiunilor referitoare la incalcarea dreptului exclusiv al titularului de brevet
(1) Titularul de brevet sau beneficiarul licentei exclusive are dreptul sa intenteze o actiune referitoare la incalcarea dreptului exclusiv al titularului de brevet.
(2) Beneficiarul licentei obligatorii este in drept sa intenteze o actiune referitoare la incalcarea dreptului exclusiv al titularului de brevet, daca acesta nu-si exercita dreptul de intentare a actiunii in termen de 6 luni de la data avizarii lui de catre beneficiarul licentei.
(3) Beneficiarul oricarei licente este in drept sa participe la procesul privind solutionarea cauzei de incalcare a drepturilor de brevet, daca actiunea a fost intentata de titularul de brevet. Aceeasi regula se aplica si pentru titularul de brevet, daca actiunea a fost intentata de catre beneficiarul licentei.
(4) Actiuni referitoare la incalcarea dreptului exclusiv al titularului de brevet pot fi:
a) actiunea in stabilirea faptului de incalcare a dreptului exclusiv al titularului de brevet;
b) actiunea in repararea prejudiciului;
c) actiunea in stabilirea contravenientului la dreptul exclusiv al titularului de brevet.
(5) Actiunea in repararea prejudiciului poate fi intentata in termen de 5 ani de la data cauzarii prejudiciului. Daca termenul indicat nu este prelungit, partea prejudiciata decade din dreptul la repararea prejudiciului.

Articolul 35. Raspunderea pentru incalcarea drepturilor titularului de brevet
(1) Orice persoana care a incalcat drepturile titularului de brevet poarta raspundere in conformitate cu legislatia in vigoare.
(2) Persoana care a incalcat drepturile titularului de brevet este obligata sa inceteze, la cererea acestuia, incalcarea drepturilor si sa repare prejudiciul cauzat, inclusiv profitul nerealizat, precum si sa recupereze cheltuielile care vor putea cuprinde onorariile de avocat corespunzatoare.
(3) In cazul incalcarii drepturilor titularului de brevet, instanta judecatoreasca sau arbitrajul specializat pot lua, la cererea sau demersul persoanelor participante la proces sau din oficiu, urmatoarele masuri de asigurare a actiunii:
a) sechestrarea semintelor, altui material al soiului care constituie obiectul incalcarii sau bunurilor contravenientului;
b) interzicerea folosirii, producerii sau vinzarii materialului soiului protejat.
(4) Se considera incalcare a drepturilor titularului de brevet urmatoarele fapte:
a) divulgarea datelor ce constituie secret comercial despre soiul care face obiectul cererii de brevet, daca aceste date au fost obtinute la efectuarea actiunilor prevazute de prezenta lege, cu exceptia cazurilor in care datele sint divulgate de Comisia de apel a Agentiei sau de persoana ce intreprinde actiuni oficiale in vederea protejarii soiului in conformitate cu prezenta lege;
b) desemnarea materialului soiului produs si comercializat printr-o denumire ce difera de cea cu care este inregistrat acest soi;
c) desemnarea materialului soiului produs si comercializat prin denumirea unui soi inregistrat, cunoscind faptul ca materialul produs si comercializat nu este material de acest soi;
d) desemnarea materialului soiului produs si comercializat printr-o denumire atit de asemanatoare cu cea a soiului inregistrat, incit ele pot fi confundate;
e) comercializarea materialului soiului pentru care nu a fost eliberat brevet, inducind in mod constient consumatorii in eroare.
(5) Se considera de asemenea incalcare a drepturilor titularului de brevet urmatoarele fapte savirsite cu premeditare:
a) declaratiile false;
b) operarea de inscrieri false sau darea de indicatii privind operarea de inscrieri false in Registrul brevetelor pentru soiurile de plante si in documentatia de gestiune;
c) contrafacerea documentelor necesare pentru indeplinirea prevederilor prezentei legi, confectionarea sau darea de indicatii privind confectionarea documentelor contrafacute;
d) prezentarea de documente cu date false.


Capitolul IX
COLABORAREA INTERNATIONALA

Articolul 36. Drepturile persoanelor fizice si juridice straine
Persoanele fizice si juridice straine din statele-membre ale conventiilor internationale la care Republica Moldova este parte beneficiaza de drepturile conferite prin prezenta lege persoanelor fizice si juridice din Republica Moldova. Prevederile prezentei legi sint aplicabile si in cadrul acordurilor bilaterale sau relatiilor de reciprocitate.

Articolul 37. Incercarea soiului nou intr-un stat strain si protectia noilor soiuri in strainatate
(1) Persoanele fizice si juridice din Republica Moldova au dreptul sa aleaga liber statul in care sa depuna cererea de eliberare a brevetului pentru soi.
(2) Soiul nou pentru care se solicita protectie, conform hotaririi Comisiei de Stat, poate fi incercat in alt stat sau in organizatii internationale, daca cu acestea este incheiat un contract bilateral sau international corespunzator.
(3) Solicitantul care a depus cererea initiala intr-un stat strain va prezenta informarea referitoare la incercarile efectuate in conformitate cu cerintele de protectie a soiului in acest stat.
(4) Cheltuielile legate de protectia noului soi in strainatate le suporta solicitantul.

Articolul 38. Conventiile internationale
In cazul in care o conventie internationala la care Republica Moldova este parte stabileste alte prevederi decit cele din prezenta lege, se vor aplica prevederile conventiei internationale.


Capitolul X
DISPOZITII FINALE

Articolul 39. Reprezentarea
(1) Persoanele fizice si juridice cu domiciliul, respectiv sediul, in Republica Moldova (nationale) care sint in drept sa obtina protectia legala a unui soi actioneaza in fata Agentiei personal sau prin intermediul reprezentantului in proprietate industriala, imputernicit printr-o procura.
(2) Persoanele fizice si juridice straine cu domiciliul, respectiv sediul, permanent in strainatate actioneaza in fata Agentiei numai prin intermediul reprezentantului in proprietate industriala din Republica Moldova, cu exceptia cazurilor cind conventiile internationale la care Republica Moldova este parte prevad altfel.
(3) Reprezentantul in proprietate industriala activeaza in conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.

Articolul 40. Taxele
(1) Depunerea cererii de brevet, publicarea si examinarea cererii,eliberarea brevetului, mentinerea lui in vigoare, precum si efectuarea altor actiuni cu semnificatie juridica privind cererile si brevetele sint supuse taxelor. Actiunile pentru care se percepe taxa, cuantumul si termenele de plata a ei se reglementeaza in modul stabilit de Guvern.
(2) Taxele se platesc de catre solicitant, titularul brevetului, precum si de catre alte persoane fizice si juridice interesate.

Articolul 41. Mentinerea soiului
(1) Titularul de brevet este obligat sa mentina caracterele si proprietatile soiului, indicate in descrierea lui la data acordarii brevetului, pe toata perioada de valabilitate a brevetului.
(2) Pentru verificarea omogenitatii si stabilitatii, precum si pentru efectuarea incercarilor de control ale soiului protejat, Comisia de Stat este in drept sa ceara de la titularul de brevet materialul soiului, documentatia si informatia necesara.

Articolul 42. Utilizarea soiurilor in procesul de productie
Soiurile urmeaza sa fie utilizate in procesul de productie numai respectind prevederile prezentei legi si dispunind de certificatul eliberat de Comisia de Stat dupa efectuarea incercarii de stat a soiului si inscrierea acestuia in Registrul soiurilor de plante.

Articolul 43. Stimularea de catre stat a crearii si utilizarii soiurilor protejate
Statul stimuleaza crearea si utilizarea noilor soiuri de plante. Metodele si mijloacele de stimulare sint stabilite prin actele normative respective.


Capitolul XI
DISPOZITII TRANZITORII

Articolul 44
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii.

Articolul 45
Pina la punerea legislatiei in concordanta cu prezenta lege se vor aplica prevederile actelor normative in vigoare ce nu contravin acestei legi.

Articolul 46
Se stabileste ca:
a) certificatele de autor ale U.R.S.S. pentru soiuri de plante se considera valabile in Republica Moldova in conformitate cu legislatia in vigoare la data eliberarii lor;
b) orice persoana, care utilizeaza, in interesele afacerii sale sau ale intreprinderii sale, in Republica Moldova soiul protejat prin certificat de autor al U.R.S.S., este in drept sa continue utilizarea acestuia. Totodata, amelioratorului i se plateste o remuneratie in cuantumul si modul stabilite de art. 12 din prezenta lege;
c) cererile de brevet pentru soi, procedura de examinare a carora nu s-a incheiat pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se examineaza in modul stabilit prin aceasta lege;
d) brevetele Republicii Moldova pentru soiurile de plante de genurile si speciile botanice protejate, eliberate pina la intrarea in vigoare a prezentei legi, se asimileaza sub aspect juridic brevetelor eliberate in conformitate cu prezenta lege.

Articolul 47
Guvernul, in termen de 3 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislatiei in vigoare in conformitate cu prezenta lege;
- va asigura revizuirea si anularea de catre ministere si departamente a actelor lor normative care contravin prezentei legi;
- va aproba lista genurilor si speciilor botanice de plante soiurile
carora sint protejate conform prezentei legi;
- va aproba componenta si Regulamentul Consiliului National al Republicii Moldova pentru Soiurile de Plante, precum si componenta si Regulamentul Comisiei de Stat a Republicii Moldova pentru Incercarea Soiurilor de Plante;
- va aproba lista actiunilor supuse taxelor, cuantumurile si termenele de plata.

SERVICII | ECHIPA | ASISTENTA JURIDICA | BURSA DE MARCI SI INVENTII | CONTACTATI-NE